HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN


GROTERE KANS OP HOGER RENDEMENT


De samenstelling van de life cycle beweegt zich richting de pensioendatum naar de beleggingsmix van het pensioenfonds. De beleggingsmix van PNO Media is gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van een deelnemer uit het pensioenfonds. Dat betekent dat we langer met een hoger percentage in zakelijke waarden beleggen, met een grotere kans op een hoger rendement. Ook wanneer er een offensief of defensief risicoprofiel gekozen is.

Het risico in de life cycles neemt af naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Deelnemers kunnen kiezen of ze vast pensioen inkopen bij PNO Media of een andere partij in de markt. De samenstelling van de life cycles is gericht op inkoop in het pensioenfonds PNO Media. Deelnemers kunnen variabel pensioen alleen aankopen bij een andere pensioenuitvoerder.

ONDERSCHEIDENDE INKOOP MET INDEXATIEPOTENTIEEL


Gaat een werknemer met pensioen, dan koopt hij of zij met het opgebouwde pensioenkapitaal een levenslang pensioen aan bij PNO Media.

Met het inkopen van pensioen bij PNO Media wordt na pensionering doorbelegd in het pensioenfonds. De werknemer profiteert hiermee in de uitkeringsfase van het collectieve beleggingsbeleid. Ook profiteert de werknemer vanaf het moment van pensionering van het indexatiebeleid van PNO Media net als alle andere deelnemers in het fonds. In extreem ongunstige omstandigheden kan het ingekochte pensioen worden verlaagd.

Bij het inkopen van pensioenaanspraken bij PNO Media wordt een koopsom berekend die aansluit bij de marktwaarde van het pensioen dat wordt aangekocht. Omdat PNO Media geen winstoogmerk heeft, is de koopsom voor een nominaal pensioen vaak gunstiger dan bij een verzekeraar.