INDIVIDUELE OPBOUW
IN LIFE CYCLES


BELEGGEN VOLGENS HET LIFE CYCLE PRINCIPE


PNO Media biedt beleggingsmogelijkheden op basis van life cycles. Dit betekent dat in de beleggingsmix het risico minder wordt naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Is de pensioendatum nog ver weg, dan wordt risicovoller belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. De pensioenpremie wordt maandelijks belegd op basis van het door de deelnemer gekozen risicoprofiel (offensief, neutraal of defensief).

Om dit persoonlijke risicoprofiel te bepalen ontwikkelden we een Beleggingswijzer. Bij aanvang van de regeling vragen we deelnemers om deze online in te vullen in het werknemersportaal. Blijkt uit de Beleggingswijzer dat een deelnemer minder beleggingsrisico wil nemen dan in de neutrale life cycle, dan kiest hij voor de defensieve life cycle. Wil een deelnemer juist meer risico nemen dan kiest hij voor een offensieve life cycle. Maakt een deelnemer geen keuze dan gaat hij beleggen in de neutrale life cycle.

DE ONDERLIGGENDE BELEGGINGSFONDSEN

De life cycles zijn samengesteld uit drie fondsen. De exacte verdeling van de verschillende fondsen binnen de life cycle is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en het gekozen risicoprofiel.


PNO RENDEMENTSFONDS

Hoe jonger de deelnemer, hoe meer hij belegt in deze portefeuille. In deze portefeuille wordt onder andere belegd in aandelen ontwikkelde markten, aandelen opkomende markten, beursgenoteerd onroerend goed en High Yield obligaties (obligaties van bedrijven met een relatief lage rating). Deze obligaties hebben vanwege het hoge risico een verhoudingsgewijs hoog rendement.

PNO VASTRENTEND FONDS

Dit fonds belegt in hypotheken en IG bedrijfsobligaties. IG (investment grade) bedrijfsobligaties zijn leningen die worden uitgegeven door bedrijven met een goede rating. Als je bedrijfsobligaties koopt, leen je geld uit aan een onderneming. Obligatiehouders krijgen daarvoor een vergoeding.

PNO RENTE-AFDEKKINGSFONDS

Bij het beleggen voor het pensioen van de deelnemers speelt het renterisico op pensioeningangsdatum een grote rol. Dit bepaalt voor een groot deel de hoogte van hun pensioenuitkering. Om het risico van een lage rente op pensioeningangsdatum af te dekken, beleggen we naarmate de pensioendatum dichterbij komt meer in het rente-afdekkingsfonds. Op deze manier beperken we het renterisico zoveel mogelijk. Deze portefeuille bestaat uit staatsleningen van kernlanden uit de eurozone en swaps.

SAMENSTELLING
VAN DE PNO LIFE CYCLES


Bekijk de opbouw van de PNO life cycles (.pdf)

BELEGGINGSFONDSEN
PER PNO FONDS


Bekijk de opbouw per PNO fonds (.pdf)