OVER PNO MEDIA


ONS VERHAAL


PNO Media verzorgt al meer dan 70 jaar het pensioen voor de creatieve sector. PNO Media is een vrijwillig pensioenfonds zonder winstoogmerk.

Wij verzorgen de pensioenregeling voor ongeveer 420 werkgevers, circa 17.000 deelnemers, 30.000 gewezen deelnemers en 9.700 pensioengerechtigden in de mediabranche en creatieve sector. Met een belegd vermogen van ongeveer € 6 miljard behoort PNO Media tot de 30 grootste pensioenfondsen in Nederland.

Wij hebben voor elke wens het pensioen dat past bij uw klant. Van traditionele salaris/diensttijdregelingen tot beschikbare premieregelingen.


MEER WETEN?


Wilt u meer weten over PNO DC life cycle of een afspraak maken met onze accountmanager?